اره آب صابونی توماس یک تجهیز صنعتی است که برای برش و بریدن مواد مختلف استفاده می شود. این دستگاه شامل یک تیغه برش قوی است که با حرکت چرخشی سریع این کار را انجام می دهد. معمولاً اره آب صابونی در صنایعی مانند صنایع چوب، فلز، پلاستیک و...